Τα κιλά έχουν άμεση σχέση με τη συμπεριφορά μας

Τα κιλά έχουν άμεση σχέση με τη συμπεριφορά μας

Τα κιλά και το πώς αυτά επηρεάζουν την ψυχολογία και τη συμπεριφορά μας είναι το θέμα έρευνας στις ΗΠΑ


Από την έρευνα του Εθνικού Ινστιτούτου Γηριατρικής των ΗΠΑ, προκύπτει ότι οι άνθρωποι με φυσιολογικό βάρος, καθ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, είναι συνήθως άτομα ευσυνείδητα, ενώ ένα υπέρβαρο άτομο κρύβει ένα χαρακτήρα παρορμητικό, ανταγωνιστικό και συναισθηματικά ασταθή, ενώ τείνουν να καταβάλλονται από καταθλιπτικές και απαισιόδοξες σκέψεις.
Η ίδια έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αισιόδοξοι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια, ενώ αυτοί που αγχώνονται υπερβολικά παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν έλκος στομάχου. Τέλος, οι συναισθηματικά ασταθείς χαρακτήρες τείνουν να καπνίζουν και να πίνουν περισσότερο.