Ανέκδοτο: Η στάση

Ανέκδοτο: Η στάση

Ρώτησαν έναν Γάλλο, έναν Άγγλο και έναν Έλληνα τι στάση προτιμούν στο σεξ και για ποιο λόγο.

Ο Γάλλος απάντησε: "Από πάνω, για να βλέπω τα ωραία της μάτια"

Ο Άγγλος απάντησε: "Από κάτω, για να βλέπω τα ωραία της στήθη"

Ο Έλληνας απάντησε:  "Από πίσω, για να βλέπω το ματς"