Μπορείς να απαντήσεις;;;

Μπορείς να απαντήσεις;;;

Μπορείς να απαντήσεις στις ακόλουθες 7 ερωτήσεις με την ίδια ΛΕΞΗ;

1. Η λέξη έχει 6 γράμματα .......

2. Υπήρχε πριν απ' τον Θεό......

3. Είναι πιο μεγάλο απ' τον Θεό ......

4. Είναι πιο κακό από τον διάβολο ........

5. Οι φτωχοί το έχουν .......

6. Οι πλούσιοι δεν το έχουν ανάγκη.....

7. Αν το τρως θα πεθάνεις....

Η απάντηση είναι: ΤΙΠΟΤΑ!