Ανάποδη αίσθηση

Ανάποδη αίσθηση
Για πολλά πράγματα, ισχύει και η ανάποδη λογική...

Για πολλά πράγματα, ισχύει και η ανάποδη λογική

Video 1

Ανάποδη αίσθηση