Μπορείτε να φανταστείτε σε τι εξυπηρετούν αυτά τα μεταλλικά αντικείμενα;

Μπορείτε να φανταστείτε σε τι εξυπηρετούν αυτά τα μεταλλικά αντικείμενα;

Μεταλλικά στοιχεία σαν κι αυτά έχουν αρχίσει να τοποθετούνται σε διάφορα σημεία του Λονδίνου. Σε τι μπορεί όμως να χρησιμεύουν;

Πρόκειται για προστατευτικά ενάντια στους skateboarders. Τοποθετούνται σε διάφορα σημεία έτσι ώστε οι skateboarders να μην προκαλούν ζημιές σε στοιχεία της πόλης που δεν σχεδιάστηκαν γι’ αυτόν τον σκοπό