Ανδρική πορνεία λόγω ανεργίας

Ανδρική πορνεία λόγω ανεργίας

Λόγω οικονομικής κρίσης, ανεργίας και... ανέχειας τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ποσοστό της πορνείας. Αυτό που προκαλεί όμως μεγαλύτερη εντύπωση, για τα «Ελληνικά δεδομένα», είναι ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανδρών που εκδίδονται.

Το εύκολο και γρήγορο χρήμα αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τους «μη έχοντες τα απαραίτητα για επιβίωσή», στην χώρα μας, που πλήττεται σοβαρότατα από την οικονομική κρίση και με αυξημένο ποσοστό ανεργίας. Ωστόσο, η αύξηση της ανδρικής πορνείας, οφείλεται κυρίως στους οικονομικούς μετανάστες, που δεν διαθέτουν τη νόμιμη άδεια παραμονή.

Σύμφωνα με έρευνες το φαινόμενο παρατηρείται εντονότερα στο κέντρο της Αθήνας με πιο γνωστές την πλατεία Κουμουνδούρου και την πλατεία Ομόνοιας, χωρίς αυτό να αποκλείει περιπτώσεις ανδρικής πορνείας σε επαρχιακές πόλεις. Οι άνδρες «πόρνοι» παρέχουν αγοραίο έρωτα σε άλλους άνδρες ή γυναίκες με χρηματικά ή υλικά ανταλλάγματα και έχει παρατηρηθεί ότι δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις της σεξουαλικής επαφής, δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και αυτό εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Συνήθως λόγω άγνοιας ή ελλιπής γνώσης για την πρόληψη σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων, οι άνδρες που εκπορνεύονται δεν προφυλάσσονται και η ετήσια έρευνα ΚΕΕΛΠΝΟ έδειξε αύξηση 50%-60% των κρουσμάτων AIDS στη χώρα μας. Άλλος λόγος που βάζουν σε δεύτερη μοίρα την προσωπική και κατά συνέπεια και των άλλων την ασφάλεια της υγείας τους, αποδίδεται στην αύξηση των οροθετικών που κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών.