Απολύσεις στο 25% των ασφαλιστικών εταιρειών

Απολύσεις στο 25% των ασφαλιστικών εταιρειών

Δύσκολες εποχές και για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Έτσι σύμφωνα με έρευνα της KPMG με θέμα τις αποδοχές και παροχές για τον ασφαλιστικό κλάδο για το 2011 εκτιμάται ότι μια στις τέσσερις επιχειρήσεις του κλάδου θα προχωρήσει σε απολύσεις.

Η έρευνα παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 116 θέσεις εργασίας η οποία για το 2011 βασίζεται σε δείγμα 19 εταιρειών και 2 312 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το 50% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων.

Για τις εταιρείες που έδωσαν αύξηση σε όλες ή τουλάχιστον σε μία κατηγορία εργαζομένων, η μέση συνολική αύξηση για το 2011 ανήλθε σε 2,7%. Τα ποσοστά των αυξήσεων που προβλέπεται να δοθούν για το 2012 κινούνται στο 2,9% (κατά μέσο όρο).Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης μέσα στο οικονομικό έτος 2010 ανήλθε στο 6,4% των ετήσιων βασικών αποδοχών, και κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα με το αντίστοιχο ποσοστό του 2009 (7,7%).To 25% των εταιρειών του δείγματος προχώρησε μέσα στο 2010 ή θα προχωρήσει το 2011 σε μείωση θέσεων εργασίας, κυρίως λόγω μείωσης εργασιών.

Πηγή: www.trelokouneli.gr