ΣΟΚ! Μόλυνση στα νερά της Ν. Θεσσαλίας από ψεκαστικά μηχανήματα

ΣΟΚ! Μόλυνση στα νερά της Ν. Θεσσαλίας από ψεκαστικά μηχανήματα

Παρουσία ολικού και εξασθενούς χρωμίου στα υπόγεια νερά σε περιοχές της Νότιας Θεσσαλίας που εντόπισε το ΙΓΜΕ σήμανε συναγερμό στην Βουλή.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος σε ειδική συνεδρίαση της εξέτασε τα πρόσφατα ευρήματα  (περιοχές Αρμενίου, Κιλελέρ, Στεφανοβικείου) μετά την ενημέρωση που είχε από την Ειδική Γραμματέα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Μ. Καραβασίλη και τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Κ. Παπαβασιλείου.

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στην Επιτροπή, στην περιοχή έχει ανιχνευθεί ολικό και εξασθενές χρώμιο σε συγκεντρώσεις που ξεπερνούν θεσμοθετημένα ή επιστημονικώς παραδεκτά όρια. Παράλληλα έχουν ανιχνευθεί αυξημένες τιμές νιτρικών καταλοίπων και άλλων μετάλλων.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι στατιστικώς σημαντικά, γεγονός που σημαίνει ότι η επιβάρυνση των υπόγειων υδάτων δεν αφορά περιστασιακό ή εποχιακό γεγονός αλλά έχει περισσότερο μόνιμο χαρακτήρα.

Διαβάστε περισσότερα στο: prionokordela.gr