Μην τους ξεχάσετε... Ποιοι γιορτάζουν σήμερα;

Μην τους ξεχάσετε... Ποιοι γιορτάζουν σήμερα;

Γιορτή και σήμερα, κυρίως στη θηλυκή διάσταση του ονόματος, καθώς πολύ δύσκολα θα βρεθεί στην Ελλάδα άντρας που έχει βαφτιστεί έτσι...