Έτσι υπολόγισε ο Ερατοσθένης πριν από 22 αιώνες την περίμετρο της γης (video)

Έτσι υπολόγισε ο Ερατοσθένης πριν από 22 αιώνες την περίμετρο της γης (video)