Διότι, όταν έχεις στο μυαλό και έχεις πει πολλέ φορές το πολύ και το ψηλά, δεν αργεί να προκύψει αυτό που θα ακούσετε στο βίντεο...

Δείτε το εδώ.