Γνωρίζετε πώς προέκυψε η λέξη ΟΚ και τι σημαίνει;

Γνωρίζετε πώς προέκυψε η λέξη ΟΚ και τι σημαίνει;

Μια τόσο διαδεδομένη αλλά και κατανοητή σε όλες τις γλώσσεις λέξη. Πώς, όμως, προέκυψε το ΟΚ;