ΓΥΝΑΙΚΑ

Μοντεσσοριανή εκπαίδευση στο σπίτι: Δραστηριότητες για νήπια

Μοντεσσοριανή εκπαίδευση στο σπίτι: Δραστηριότητες για νήπια
Photo by Paige Cody on Unsplash

Τι να κάνετε με τα παιδιά 2-4 ετών στο σπίτι.

Η μοντεσσοριανή εκπαίδευση βοηθά το παιδί να αναπτυχθεί σε σωματικό, νοητικό, ψυχικό και κοινωνικό επίπεδο.

Δείτε εδώ μερικά παιχνίδια για να περάσει ευχάριστα και δημιουργικά η ώρα με το παιδί σας.