Μακρύς ο δρόμος για την ουσιαστική ισότητα των φύλων

Μακρύς ο δρόμος για την ουσιαστική ισότητα των φύλων

Την ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στο σύνολο των «Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης» μέχρι το 2030, καταδεικνύει η ειδική έκδοση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων UN WOMEN.

Σε σχετική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, επισημαίνεται ότι η απλή δομή του κειμένου και οι πολλές έγχρωμες φωτογραφίες, αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των κρατών και υποβοήθηση του έργου, κυρίως των αναπτυσσόμενων χωρών, στον απαιτητικό δρόμο για την υλοποίηση των δεκαεπτά αυτών στόχων.

Με την σημερινή εικόνα που παρουσιάζουν τα κράτη αυτά, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκδοση, φαντάζει ουτοπία η επίτευξη του στόχου και απαιτείται διεθνής κινητοποίηση για την πολυπόθητη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη προς όφελος ολόκληρου του πληθυσμού, χωρίς ίχνος έμφυλης διάκρισης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα στοιχεία της έκδοσης όπως:
- Περισσότερο από 1,3 δισεκατομμύρια γυναίκες δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
- Το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού χωρίς βασικές γνώσεις γραφής και ανάγνωσης, είναι γυναίκες.
- Στον αναπτυσσόμενο κόσμο η μητρική θνησιμότητα είναι 14 φορές υψηλότερη σε σχέση με τις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες.
- Το 2014 η ισότητα των φύλων δεν κατοχυρώνονταν από το Σύνταγμα 52 χωρών (σε σύνολο 195 χωρών).
- Τον Αύγουστο του 2015 μόλις το 22% των μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων ήταν γυναίκες.
- 23 χρόνια μετά τη Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, μία στις τρεις γυναίκες, παγκοσμίως, πέφτει θύμα φυσικής ή σεξουαλικής βίας, συχνά από άτομο του οικείου περιβάλλοντός της.
- 133 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες έχουν ακρωτηριαστεί στα γεννητικά τους όργανα σε 29 χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, όπου η συγκεκριμένη επιβλαβής παραδοσιακή πρακτική είναι άκρως διαδεδομένη.
- Παρ’ ότι το 50% των γυναικών άνω των 15 ετών εργάζεται, οι απολαβές τους είναι μειωμένες κατά 24% σε σχέση με τους άρρενες συναδέλφους τους παγκοσμίως.
- Το 47% των εργαζομένων στο χώρο της αλιείας, σε σύνολο 120 εκατομμυρίων ατόμων, είναι γυναίκες, οι οποίες συχνά πέφτουν θύματα κατάφωρης παραβίασης των εργασιακών τους δικαιωμάτων, αφού απασχολούνται χωρίς συμβόλαια και χωρίς τήρηση των κανονισμών ασφάλειας και υγιεινής.
- Την περίοδο 1992-2011, μόλις το 9% των ατόμων που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις για την ειρηνική διευθέτηση των ένοπλων συγκρούσεων σε διαφορές περιοχές του πλανήτη, ήταν γυναίκες
- Το 98% των 4,5 εκατομμυρίων θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης έχει υπολογιστεί ότι είναι γυναίκες.