ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σήμα ευρωπαϊκής κληρονομιάς

Σήμα ευρωπαϊκής κληρονομιάς
Σε θέσπιση «Σήματος πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης» προχωρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο τη διαμόρφωση...

Σε θέσπιση «Σήματος πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης» προχωρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Το Σήμα αυτό θα απονέμεται σε μνημεία και φυσικούς, αρχαιολογικούς, αστικούς ή πολιτιστικούς χώρους, «εφόσον έχουν διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ιστορία, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».

Το σχετικό ψήφισμα εγκρίθηκε μετά από πρόταση της ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Χρυσούλα Παλιαδέλη.

Η απονομή του Σήματος σε έναν χώρο, δεν θα συνεπάγεται υποχρεώσεις πολεοδομικού, νομικού, αισθητικού, κυκλοφοριακού ή αρχιτεκτονικού χαρακτήρα. Ωστόσο τα κράτη-μέλη θα έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τους χώρους αυτούς ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο ευρύτερο δυνατό κοινό.

Σύμφωνα με τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν, κάθε κράτος-μέλος θα έχει τη δυνατότητα να προεπιλέξει δύο χώρους ανά διετία, τους οποίους θα προτείνει για το Σήμα. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιλέγει ένα χώρο ανά κράτος- μέλος με τη βοήθεια 13 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα ορίζονται από το Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών.

Ροή Ειδήσεων