Το μέλλον ανήκει στους κβαντικούς υπολογιστές...

Μέχρι τώρα, το θέμα βρίσκεται σε μάλλον θεωρητικό επίπεδο και η γενική αίσθηση είναι ότι οι κβαντικοί υπολογιστές δεν πρόκειται να επικρατήσουν στο προσεχές μέλλον.

Μια νέα, όμως, εξέλιξη από τη Μεγ. Βρετανία ίσως να φέρνει πιο κοντά την εποχή του quantum computing.Μια ομάδα ερευνητών από το Centre for Quantum Photonics ισχυρίζεται ότι κατάφερε να δημιουργήσει ένα φωτονικό chip που λειτουργεί με φως και όχι με ηλεκτρισμό.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν εδώ και πολλά χρόνια ότι το ταχύτερο μέσο μετάδοσης των δεδομένων είναι το φως . Από αυτή την άποψη, ένας φωτονικός επεξεργαστής σημαίνει πραγματικό άλμα στις επιδόσεις.

Σε έναν κβαντικό υπολογιστή, η βασική μονάδα δεδομένων είναι το qubit (σε αντιδιαστολή με το bit των συμβατικών υπολογιστών). Το qubit μπορεί να αναπαριστά την κατάσταση 0 ή 1 - όπως και το bit- αλλά μπορεί επίσης να βρίσκεται ταυτόχρονα και στις δύο καταστάσεις.