Βίντεο: Δείτε το μικρότερο κανόνι του κόσμου!

Βίντεο: Δείτε το μικρότερο κανόνι του κόσμου!

Δείτε το μικρότερο κανόνι που κατασκευάστηκε ποτέ!

Παρότι μικρό στο μάτι …τη δουλειά του την κάνει και με τις περικοπές που έχουν εφαρμοστεί στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας,  ίσως το πολύ να μπορεί να αγοραστεί …αυτό για το Πυροβολικό της χώρας!

Video 1

Βίντεο: Δείτε το μικρότερο κανόνι του κόσμου!