ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες απενεργοποιούν το αίσθημα της πείνας με χρήση laser

Επιστήμονες απενεργοποιούν το αίσθημα της πείνας με χρήση laser

Ένα νέο τρόπο να καταπολεμήσουν την παχυσαρκία και τις διατροφικές διαταραχές ανακάλυψαν επιστήμονες απενεργοποιώντας το αίσθημα της πείνας από τη συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου.

Ερευνητές του University of North Carolina με επικεφαλής τους Joshua Jennings και Garret Stuber τροποποίησαν γενετικά μια ομάδα ποντικιών έτσι ώστε μια μικρή ομάδα νευρώνων να απενεργοποιείται κάθε φορά που δέχεται ένα ερέθισμα φωτός.

Κάθε φορά που οι επιστήμονες σημάδευαν με laser τον εγκέφαλο των ποντικιών, αυτά έχαναν την όρεξη τους και σταματούσαν να τρώνε μέχρι που οι νευρώνες τους επανέρχονταν στην αρχική τους κατάσταση και ξανάρχιζαν το φαγητό, με τον κάθε κύκλο να διαρκεί για 20 λεπτά.

Αυτό που μένει είναι να εξακριβώσουν αν τα αποτελέσματα του εν λόγω πειράματος είναι εξίσου επιτυχημένα και σε πιο μακροπρόθεσμη βάση και φυσικά αν μπορεί να εφαρμοστεί στον άνθρωπο χωρίς δυσάρεστες συνέπειες.