ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός έγινε σήμερα 15 ετών!

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός έγινε σήμερα 15 ετών!

‘Ηταν το 1998 όταν μεταφέρθηκε σε τροχιά το πρώτο μέρος του ΔΔΣ, το ρωσικό μέρος «Ζαριά» και σε αυτό συνδέθηκε το αμερικανικό «Γιούνιτι».

Σήμερα ο ΔΔΣ είναι ένα έργο, στο οποίο συμμετέχουν 15 κράτη. Εκτός από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, είναι 10 χώρες της Ευρώπης, όπως επίσης ο Καναδάς, η Βραζιλία και η Ιαπωνία.

Οι παρατηρήσεις από το ΔΔΣ βοηθούν στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και στην αποτελεσματική ανάπτυξη της γεωργίας.