ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σε πτώση η ελληνική αγορά πληροφορικής και επικοινωνιών

Σε πτώση η ελληνική αγορά πληροφορικής και επικοινωνιών

Σε χαμηλά επίπεδα αναμένει η γνωστή εταιρεία ερευνών IDC ότι θα κινηθούν στο προσεχές μέλλον οι δαπάνες των Ελλήνων καταναλωτών αλλά και των επιχειρήσεων για προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις πληροφορικής στην Ελλάδα. Πρακτικά, η IDC δεν αναμένει ανάκαμψη πριν το 2017.

Του Δημήτρη Μαλλά

Βάσει των εκτιμήσεων της IDC, η συνολική αγορά πληροφορικής και επικοινωνιών θα ανέλθει φέτος στα 5,313 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας πτώση 2,2% σε σχέση με το 2014, ενώ για το 2016 αναμένει περαιτέρω πτώση της τάξεως του 1,5% στα 5,235 δισ. ευρώ.

Μία ελαφρά πτώση αναμένεται και το 2016 με την πτώση να είναι στο 0,4% και την αγορά να διαμορφώνεται στα 5,212 δισ. ευρώ, πριν υπάρξει μία μικρή ανάκαμψη της τάξεως του 0,4% το 2018 που θα φέρει την αγορά πληροφορικής και επικοινωνιών στα 5,231 δισ. ευρώ.

Η πτώση οφείλεται κατά κύριο λόγο στις τηλεπικοινωνίες καθώς οι δαπάνες για την πληροφορική θα παραμείνουν στάσιμες.

Συγκεκριμένα, οι δαπάνες για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, σύμφωνα πάντα με την IDC, εκτιμάται ότι θα μειωθούν φέτος κατά 3,2% στα 3,443 δισ. ευρώ, το 2016 κατά 2,1% στα 3,371 δισ. ευρώ με την πτώση να συνεχίζεται και το 2017 όποτε και η αξία του συγκεκριμένου τομέα θα είναι στα 3,343 δισ. ευρώ και θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα (3,342 δισ. ευρώ) το 2018.

Στην πληροφορική, η κατάσταση αναμένεται λίγο καλύτερη, λόγω κυρίως της ενίσχυσης των εσόδων από το χώρο του λογισμικού και των υπηρεσιών. Η IDC αναμένει μία οριακή πτώση 0,3% φέτος στα 1,870 δισ. ευρώ, ενώ και το 2016 περιμένει πτώση 0,3% ώστε να διαμορφωθεί η αγορά πληροφορική στα 1,864 δισ. ευρώ. Το 2017 το πρόσημο θα είναι θετικό έστω και οριακά (+0,3%) φέρνοντας τα έσοδα της πληροφορικής στα 1,869 δισ. ευρώ, ενώ το 2018 αναμένεται νέα άνοδο 1% ώστε να καταλήξει η αγορά στα 1,888 δισ. ευρώ.