Με δωρεάν WiFi σύντομα οι ευρωπαϊκές πλατείες

Με δωρεάν WiFi σύντομα οι ευρωπαϊκές πλατείες

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟ 2020

Η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα WiFi4EU θα κατανεμηθεί με ισόρροπο τρόπο μεταξύ των κρατών μελών, ώστε τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες χιλιάδων τοπικών κοινοτήτων σε όλη την ΕΕ να μπορούν να ωφεληθούν από αυτό.

Την έγκριση τους για τη χρηματοδότηση ενός προγράμματος που αποσκοπεί στη δημιουργία WiFi hotspots σε δημόσια σημεία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την παροχή δωρεάν πρόσβασης στο Διαδίκτυο έδωσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο των αρμόδιων υπουργών της ΕΕ καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πρόγραμμα φέρει την επωνυμία WiFi4EU, έχει προϋπολογισμό της τάξεως των 120 εκατ. ευρώ και ο στόχος είναι η δημιουργία 6.000 με 8.000 WiFi hotspots σε ισάριθμα σημεία, όπως είναι πλατείες, νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, μουσεία και άλλα δημόσια κτίρια.

Το πρόγραμμα WiFi4EU θα είναι ανοικτό σε φορείς με δημόσια αποστολή - όπως οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, κ.λπ. Τα έξοδα εξοπλισμού και εγκατάστασης (σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο) θα καλυφθούν από το πρόγραμμα, ενώ ο τοπικός φορέας θα αναλάβει τα έξοδα συνδεσιμότητας (συνδρομή για διαδικτυακές υπηρεσίες) και συντήρησης του εξοπλισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί και φορείς θα είναι σε θέση να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής μόλις ολοκληρωθεί η δημιουργία του σχετικούς συστήματος, οι λεπτομέρειες για το οποίο αναμένεται να καθοριστούν και να διευθετηθούν εντός της φετινής χρονιάς.

Επιπλέον, οι τοπικές αρχές θα ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν και να προωθήσουν δικές τους ψηφιακές υπηρεσίες σε τομείς, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική υγεία και ο ηλεκτρονικός τουρισμός.