ΚΟΣΜΟΣ

Προσοχή: Αυτό είναι το πιο τοξικό αντικείμενο στη Γη!