Δίδυμοι (04/05/2016)

Δίδυμοι (04/05/2016)

Η Σελήνη στον Κριό καλύπτει τις κοινωνικές σου ανάγκες, φέρνοντας σε κοντά σε ομοϊδεάτες ή γενικότερα σε πρόσωπα με τα οποία μπορείτε να δράσετε από κοινού για την επίτευξη ενός στόχου.

Διαβάστε περισσότερα στο astrology.gr