ΖΩΔΙΑ

Πώς φαίνεται σε εναν Ωριαίο χάρτη το ποιος θα κερδίσει τον πόλεμο ή μια εκστρατεία;

Πώς φαίνεται σε εναν Ωριαίο χάρτη το ποιος θα κερδίσει τον πόλεμο ή μια εκστρατεία;

Οι διάφορες περιπτώσεις πολεµικών αντιπαραθέσεων

Ο Guido Bonatti (ή κατ’ άλλους Bonatus) έζησε το 13ο αιώνα και ήταν αυτός που επανέφερε τον ενθουσιασµό για την αστρολογία στην Ευρώπη. Πιθανολογείται ότι γεννήθηκε πριν το 1223 και πέθανε γύρω στο 1300. Έγραψε το Liber Astronomiae ή Liber astronomicus ή Liber astrologiae, το πρωτότυπο χειρόγραφο του οποίου αποτελείται από 900 σελίδες. Το Liber Astronomiae, θεωρείται το magnum opus του Bonatti και είναι το σηµαντικότερο αστρολογικό έργο που γράφτηκε στα Λατινικά κατά το 13ο αιώνα. Ένα µεγάλο µέρος του έργου του Bonatti έχει µεταφραστεί στα αγγλικά από το Project Hindsight.

Ο Bonatti συνέλεξε το διαθέσιµο υλικό των αρχαίων και προχώρησε στη σύνθεση του δικού του έργου, χρησιµοποιώντας τεχνικές, κυρίως από τα Ελληνικά και τα Αραβικά κείµενα. Στο Liber Astronomiae αναφέρεται σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και σε όλους τους τοµείς της ζωής, συµπεριλαµβανοµένης και της διεξαγωγής µαχών και πολέµων.

Στο παρόν άρθρο, θα ασχοληθούµε µε ένα απόσπασµα του έργου του, από τον 6ο τόµο (Tractatus Sextus), στον οποίο ασχολείται µε διάφορες περιπτώσεις πολεµικών αντιπαραθέσεων. Η κυριότερη αραβική πηγή χειρογράφων, στα οποία βασίστηκε ο Bonatti, ήταν τα κείµενα του Abu Ma’shar. Ειδικότερα, όµως, στην ενότητα του Liber Astronomiae που πραγµατεύεται στρατιωτικές εκστρατείες, χρησιµοποίησε σχεδόν αποκλειστικά τα γραπτά του Zael, ενός Άραβα αστρολόγου του ένατου αιώνα, αν και δεν είναι γνωστό κατά πόσον εργάστηκε µε το αραβικό χειρόγραφο ή µε κάποιο λατινικό αντίγραφο.

Ο 6ος τόµος του Liber Astronomiae ή αλλιώς το Tractatus sextus περιλαµβάνει τα κεφάλαια 21 έως 29.

Ο Bonatti, αναπτύσσοντας το σκεπτικό του πάνω τα στρατιωτικά θέµατα, δεν αρκέστηκε µόνο στις αστρολογικές µεθόδους που εφάρµοζαν οι προκάτοχοί του, αλλά τις εµπλούτισε µε πολλές από τις δικές του παρατηρήσεις, αφού ο ίδιος ήταν παρών σε πολλά πεδία µάχης. Αυτό επιβεβαιώνεται από ορισµένους χάρτες που παραθέτει προς το τέλος του 6ου τόµου στο Liber Astronomiae.

polemikes ekstrateies 1

Σε όλην την ενότητα περί πολέµου του Tractatus Sextus, µας διδάσκει δύο τρόπους εξέτασης των πολεµικών γεγονότων. Ο ένας είναι µε την αστρολογία επιλογής, όπου επιλέγεται η καλύτερη χρονική στιγµή για να ξεκινήσει µια στρατιωτική επιχείρηση και ο άλλος µε την ωριαία αστρολογία, όπου ο ερµηνευτής απαντά στην ερώτηση κάποιου για την έκβαση µιας µάχης...

Διαβάστε περισσότερα στο Astrology.gr