ΖΩΔΙΑ

Για να μάθεις βασικά στοιχεία του χαρακτήρα σου, δες τον 1ο σου οίκο

Για να μάθεις βασικά στοιχεία του χαρακτήρα σου, δες τον 1ο σου οίκο

Ο Ωροσκόπος είναι η ακμή του 1ου οίκου και σχετίζεται άμεσα με την εμφάνιση, την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του ατόμου

Αν διαιρέσουμε τον αστρολογικό χάρτη, αρχικά σε τέσσερα τμήματα (που ορίζονται από δύο άξονες: Του Ωροσκόπου (Ascendant) με τη Δύση (Descendant) και του Μεσουρανήματος (MC) με το Ναδίρ (IC)) και έπειτα τριχοτομήσουμε κάθε τεταρτημόριο, προκύπτουν οι 12 οίκοι της Αστρολογίας (εναλλακτικά αποκαλούνται και «σπίτια»).

Κάθε τμήμα (οίκος) ορίζεται από την ακμή του, που θεωρείται περιοχή εξαιρετικής ευαισθησίας. Οι οίκοι ερμηνευτικά επισημαίνουν περιοχές συμβάντων, συσχετίζονται δηλαδή, με διάφορους τομείς της ζωής μας: Γάμος, καριέρα, υγεία, παιδιά κλπ.

Ο 1ος οίκος αναφέρεται σε βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου αλλά και σε κεντρικές του επιλογές, στη σταδιοδρομία, τον τρόπο ζωής του ή τις σχέσεις του. Αν ο οίκος περιέχει κάποιο πλανήτη, τότε αυτός αναλαμβάνει ένα ρόλο ισότιμο του Ηλίου ή της Σελήνης, έχοντας, μάλιστα, συχνά τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον τρόπο εκδήλωσης της προσωπικότητας. Στην περίπτωση που οι πλανήτες είναι περισσότεροι, τότε όλοι «δικαιούνται» μερίδιο στην έκφραση και δεν υπάρχει κάποιος ασφαλής κανόνας που να ορίζει ποιος προηγείται. Πρακτικά, υπάρχει το ενδεχόμενο είτε να εναλλάσσονται στην... πρωθυπουργία είτε να λειτουργούν ενιαία.

Ο Ωροσκόπος, που δεν είναι παρά η ακμή του 1ου οίκου, σχετίζεται άμεσα με τη φυσική παρουσία (την εμφάνιση και τη συμπεριφορά) του ατόμου αλλά και με την υγεία του. Γι' αυτό μας ενδιαφέρουν πάντα και οι όψεις που τυχόν σχηματίζει με τα Φώτα ή τους πλανήτες. Ο Ωροσκόπος, όπως και το Μεσουράνημα είναι ένας δείκτης των γενικότερων κατευθύνσεων του ατόμου, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής.

Διαβάστε περισσότερα στο Astrology.gr