ΖΩΔΙΑ

Από την καθημερινή ζωή του Αριστοτέλη

Από την καθημερινή ζωή του Αριστοτέλη

Ας γνωρίσουμε και τον Άνθρωπο Αριστοτέλη, βλέποντάς τον σε κάποια στιγμιότυπα από την καθημερινή του ζωή.

Ο Διογένης Λαέρτιος στο πολύτιμο βιβλίο του «Βίοι Φιλοσόφων» μας επιτρέπει να γνωρίσουμε τους μεγάλους μας φιλοσόφους, όχι μόνο μέσα από την πολύτιμη διδασκαλία τους, αλλά και μέσα από περιστατικά της καθημερινής τους ζωής, από τα οποία θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε την επίδραση που είχε η ίδια η φιλοσοφία τους στην διαμόρφωση του χαρακτήρα τους και της προσωπικότητάς τους.

Διαβάστε περισσότερα στο astrology.gr