ΖΩΔΙΑ

Εάν ήσουν χριστουγεννιάτικο δώρο, τι θα ήσουν;