Όχι άλλους αιφνιδιασμούς και τιμωρίες!!!

Όχι άλλους αιφνιδιασμούς και τιμωρίες!!!

Δυστυχώς στην Ελλάδα του 2013, το να έχει κάποιος ένα σπίτι που ενδεχομένως αγόρασε με δάνειο, ένα εξοχικό στο χωριό που κληρονόμησε από τον πατέρα του, δύο χωράφια που δεν ξέρει που ακριβώς πέφτουν και δύο ή τρία κουτσούβελα, θεωρείται «έχων και κατέχων». Αυτή είναι η αλήθεια.

Η ιδιοκτησία και η απόκτηση τέκνων στη χώρα μας έχει «ποινικοποιηθεί».