ΕΚΛΟΓΕΣ

Αποτελέσματα Ευρωεκλογών 2014: Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

Αποτελέσματα Ευρωεκλογών 2014: Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

Βασικά πράγματα, αλλά και λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζετε για τις Ευρωεκλογές και τη διαδικασία ψηφοφορίας που ξεκινά στις 07.00 το πρωί της Κυριακής και ολοκληρώνεται στις 19.00 της ίδιας ημέρας.

Εκλογικό σύστημα

Αντιπροσωπευτικό σύστημα:

Aμιγώς αναλογικό εκλογικό σύστημα με λίστες.

Οι έδρες κατανέμονται μεταξύ όλων των κομμάτων ή των συνασπισμών κομμάτων ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των ψήφων που θα λάβουν στο σύνολο της επικράτειας εφόσον ξεπεράσουν το 3% των εγκύρων ψήφων. Προσμετρούνται οι ψήφοι των ελλήνων ψηφοφόρων που κατοικούν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Αριθμός εδρών – ευρωβουλευτών

Για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ελληνική Επικράτεια αποτελεί μία ενιαία εκλογική περιφέρεια. Εκλέγονται 21 Ευρωβουλευτές (21 έδρες).

Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου

Δικαίωμα ψήφου για την εκλογή των Ελλήνων - μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν οι Έλληνες πολίτες που

-έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

-είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας της χώρας και δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν.

-Μπορούν να ψηφίσουν και οι Έλληνες ψηφοφόροι που κατοικούν σε άλλες χώρες–Μέλη της

-Ποιοι στερούνται του δικαιώματος ψήφου

-Όσοι διατελούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση.

-Όσοι το στερήθηκαν λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση.

Πώς γίνεται η κατανομή εδρών:

Η κατανομή εδρών γίνεται με απλή αναλογική. Η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εδρεύει στο Υπουργείο Εσωτερικών, ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Τα Πρωτοδικεία αποστέλλουν τα αποτελέσματα κάθε Περιφέρειας στο Υπουργείο. Η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή βασιζόμενη σε αυτά συντάσσει τον τελικό, συνολικό πίνακα των αποτελεσμάτων για όλη την επικράτεια και κατανέμει τις έδρες.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:

Εντός 13 ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου που αρχίζει 30 ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Ποιοι μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα

Μόνο κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων μπορούν να καταρτίσουν ψηφοδέλτια υποψηφίων ευρωβουλευτών. Οι εκλογικές λίστες - ψηφοδέλτια μπορούν να συμπεριλαμβάνουν έως 21 υποψηφίους. Οι προτάσεις υποψηφιοτήτων πρέπει να αναγράφουν όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο, ιδιότητα και ακριβή διεύθυνση του προτεινομένου και να συνοδεύονται από έγγραφη αποδοχή και υπεύθυνη δήλωσή του καθώς και κατάθεση χρηματικού ποσού για την υποβολή κάθε λίστας υποψηφίων.

Κατάθεση χρηματικού ποσού για υποβολή λίστας υποψηφίων:

Αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού των €2934.70 στη ΔΟΥ Πληρωμών Αθηνών πρέπει να επισυναφθεί σε κάθε λίστα υποψηφίων. Οι λίστες πρέπει να παραδίδονται μέσω δικαστικού επιμελητή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή να αποστέλλονται στο γραφείο του με συστημένη επιστολή το αργότερο 13 ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Ασυμβίβαστα υποψηφιότητας για τις ευρωεκλογές:

Κωλύματα Εκλογιμότητας: τα πρόσωπα κατέχοντα θέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 56 (1) και (4) του Συντάγματος και τα Μέλη της Βουλής των Ελλήνων δεν έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι. Η διαδικασία παραίτησης από θέσεις που συνιστούν κώλυμα εκλογιμότητας ρυθμίζεται από τις διατάξεις των εκλογικών νόμων.

Ασυμβίβαστα: Τα κάτωθι αξιώματα είναι ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή:

Οι θέσεις και τα αξιώματα που απαριθμούνται στο άρθρο 57 του Συντάγματος,

Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου,

Τα αξιώματα που προβλέπονται στην Απόφαση της 20ης Σεπτεμβρίου 1976 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συγκεκριμένα :

Μέλος της Ελληνικής Κυβέρνησης

Δικαστής, Γενικός Εισαγγελέας ή Γραμματέας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

Μέλος των επιτροπών ή άλλων οργανισμών που έχουν συσταθεί βάσει των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, με σκοπό τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων ή την μόνιμη άσκηση άμεσης διοικητικής υπηρεσίας.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διευθύνουσας Επιτροπής ή του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Εν ενεργεία υπάλληλος ή μέλος του προσωπικού των θεσμικών οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή εξειδικευμένων οργανισμών που προσαρτώνται σε αυτές ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων ευρωεκλογών:

Η ανακήρυξη των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου γίνεται κατά συνδυασμούς από το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου τη δεκάτη τετάρτη ημέρα πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και σύμφωνα με τη σειρά που έχουν οριστεί στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού. Διευκρινίζεται, ότι επειδή ο νόμος δεν προβλέπει σταυρό προτίμησης υπέρ των υποψηφίων, επαφίεται στα κόμματα ή στους συνασπισμούς των κομμάτων να καθορίσουν τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων βάσει της οποίας θα εκλεγούν.

Κωλύματα Εκλογιμότητας: τα πρόσωπα κατέχοντα θέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 56 (1) και (4) του Συντάγματος και τα Μέλη της Βουλής των Ελλήνων δεν έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι. Η διαδικασία παραίτησης από θέσεις που συνιστούν κώλυμα εκλογιμότητας ρυθμίζεται από τις διατάξεις των εκλογικών νόμων.

Ασυμβίβαστα: Τα κάτωθι αξιώματα είναι ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή:

Ταυτόχρονη διεξαγωγή με τον δεύτερο γύρο των εκλογών για την αυτοδιοίκηση

Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρ. 9 και την παρ. 2 αρθρ. 114 ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), η εκλογή στα δημοτικά και περιφερειακά αξιώματα γίνεται την ίδια ημέρα διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.

Μετάδοση αποτελεσμάτων ευρωεκλογών

Η δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων δεν μπορεί να γίνει πριν από τις 23:00 μέχρι το πέρας της ψηφοφορίας και στο τελευταίο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, μια πρώτη εκτίμηση - ενημέρωση γίνεται λίγο νωρίτερα, κατά τις 22.00 της ημέρας των εκλογών. Τα τελικά αποτελέσματα εκδίδονται αργά τη νύχτα.

Καταμέτρηση ψήφων:

Ξεκινά στις 19.00, αμέσως μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων.

Επίσημα τελικά αποτελέσματα:

Ανακοινώνονται 4 με 5 ημέρες αργότερα, από το Υπουργείο Εσωτερικών

Δικαίωμα του εκλέγειν:

Όλοι οι πολίτες της ΕΕ οι οποίοι:

είναι από 18 ετών και πάνω

είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδας και δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν

Ποιός δεν έχει δικαίωμα του εκλέγειν:

Όποιος βρίσκεται σε πλήρη δικαστική συμπαράσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα εγκλήματα που προβλέπει ο ποινικός ή ο στρατιωτικός ποινικός κώδικας

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι:

Έχουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και έχουν τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν.

Υποχρεωτική/Μη υποχρεωτική ψήφος (κυρώσεις):

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Προς το παρόν δεν προβλέπονται κυρώσεις.

Ψηφοφορία πριν από την καθορισμένη ημερομηνία:

Οι Έλληνες ψηφοφόροι που κατοικούν ή βρίσκονται προσωρινά σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ψηφίζουν μια μέρα πριν από την καθορισμένη ημερομηνία για τη διεξαγωγή των εκλογών στην Ελλάδα.

Εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους:

Κάθε ψηφοφόρος είναι καταχωρισμένος στον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας που τηρεί το δημοτολόγιο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να είναι καταχωρισμένος μόνο σε ένα εκλογικό κατάλογο.

Χρηματοδότηση:

Τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή έχουν συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 1.5% στις τελευταίες άμεσες γενικές εκλογές λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση.

Επίσημες ημερομηνίες προεκλογικής περιόδου (έναρξη και λήξη):

Η επίσημη προεκλογική περίοδος ξεκινά 30 ημέρες πριν από τη μέρα διεξαγωγής των εκλογών και λήγει την Παρασκευή το βράδυ πριν από την Κυριακή των εκλογών.

Προβολή στα ΜΜΕ:

Όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανάλογο με την εκλογική τους δύναμη.

Δημοσκοπήσεις:

Η δημοσίευση δημοσκοπήσεων σταματάει 15 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ NEWSBOMB

ΜΑΘΕ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ

Σεισμός στη Λήμνο: Δείτε τι φοβούνται οι σεισμολόγοι