ΕΚΛΟΓΕΣ

Ευρωεκλογές 2014 - Αποτελέσματα: Πόσες έδρες θα έχει η Ελλάδα

Ευρωεκλογές 2014 - Αποτελέσματα: Πόσες έδρες θα έχει η Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαρτίζεται από αντιπροσώπους των πολιτών της Ένωσης.

Ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τους 750 συν τον πρόεδρο. Σήμερα τα Μέλη του είναι 766 (754 μέχρι το 2014 +12 Κροάτες).

Πόσες έδρες θα έχει όμως η Ελλάδα στο ευρωκοινοβούλιο αλλά και πόσους ευρωβουλευτές θα έχει κάθε χώρα μετά τις ευρωεκλογές 2014.

Μετά τις ευρωεκλογές 2014 η εκπροσώπηση των πολιτών είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη, με ελάχιστο όριο 6 μελών ανά κράτος μέλος. Κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει περισσότερες από 96 έδρες.

Από το 1979, οι ευρωβουλευτές εκλέγονται για πέντε έτη με άμεση, καθολική, ελεύθερη και μυστική ψηφοφορία. Κάθε χώρα αποφασίζει για το δικό της εκλογικό νόμο για τις ευρωεκλογές. Οι ευρωπαϊκές εκλογές γίνονται με αναλογικό σύστημα.

Όριο ηλικίας για το δικαίωμα ψήφου είναι τα 18 έτη, εκτός από την Αυστρία όπου είναι τα 16. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο από όλα τα όργανα της Ε.Ε. που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες Επίσης, είναι εκείνος ο ενωσιακός θεσμός ο οποίος από τον τρόπο λειτουργίας του βρίσκεται πιο κοντά σ' αυτούς, με τις δυνατότητες που έχουν να παρακολουθούν όλες τις εργασίες του, να μετέχουν σε ακροάσεις πριν από τη λήψη αποφάσεων, να ασκούν το δικαίωμα αναφοράς για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Ε.Ε. και τα οποία θεωρούν ότι τους θίγουν με τον τρόπο που λειτουργούν οι αρχές σε κοινοτικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Παρ' όλ' αυτά, για τους περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες το Ε.Κ. παραμένει εν πολλοίς άγνωστος θεσμός. Ενα στοιχείο που χάνεται... στη μετάφραση και πολλές φορές δεν γίνεται αντιληπτό, ιδιαίτερα από τους πολίτες των μικρότερων πληθυσμιακά χωρών της Ε.Ε., είναι η αναλογία με την οποία εκλέγονται τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η οποία τις ευνοεί. Με τις διαρκείς διευρύνσεις της Κοινότητας, ο αριθμός των ευρωβουλευτών στο σύνολο του Ε.Κ. και ανά χώρα δεν έμενε σταθερός.

Ετσι, από 410 ευρωβουλευτές που είχε το πρώτο Ευρωκοινοβούλιο, που εκλέχθηκε άμεσα το 1979, φθάσαμε στους 754 ευρωβουλευτές στις ευρωεκλογές του 2009. Στη συνέχεια, και έως τη λήξη αυτής της θητείας, οι έδρες αυξήθηκαν σε 766 για να συμπεριληφθούν και οι ευρωβουλευτές της νεοεισελθούσας Κροατίας. Ομως, στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο συνολικός αριθμός των ευρωβουλευτών θα μειωθεί σε 751 και θα μείνει σταθερός, ανεξάρτητα από τυχόν εντάξεις νέων χωρών. Σε περίπτωση περαιτέρω διευρύνσεων οι ευρωβουλευτές των νέων εταίρων θα καταλαμβάνουν έδρες από τους νυν, ο αριθμός των οποίων θα ανακατανέμεται.

Είναι κάτι που άρχισε να εφαρμόζεται ήδη από τη μαζική ένταξη των 10 νέων χωρών το 2004, ώστε το Ευρωκοινοβούλιο να μη λάμβανε τις διαστάσεις μιας υπερμεγέθους συνέλευσης, που δύσκολα θα ήταν πλέον διαχειρίσιμη και αποτελεσματική. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, ξεκίνησε με 24 ευρωβουλευτές το 1981, αριθμό που διατήρησε έως το 2004, όταν αυξήθηκαν σε 25. Ηδη, όμως, με την πρώτη ανακατανομή οι Ελληνες ευρωβουλευτές μειώθηκαν σε 22 το 2009, ενώ τώρα θα χαθεί ακόμη μία έδρα και θα φτάσουμε στις 21.