ΕΚΛΟΓΕΣ

Αποτελέσματα εκλογών: Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Περιφέρεια Αττικής στο 46,06%