ΕΚΛΟΓΕΣ

Εκλογές 2015: Πόσους σταυρούς βάζουμε

Εκλογές 2015: Πόσους σταυρούς βάζουμε

Ο αριθμός των σταυρών που μπορεί να βάλει ο ψηφοφόρος καθορίζεται από την εκλογική περιφέρεια στην οποία και ψηφίζει.

Οι οδηγίες για τον αριθμό σταυρών στις εκλογές 2015 έχουν ως εξής:

Στις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες εκλέγονται από ένας μέχρι και τρεις βουλευτές, ο ψηφοφόρος βάζει έναν σταυρό

Στις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες εκλέγονται από τέσσερις έως και επτά βουλευτές, ο ψηφοφόρος βάζει μέχρι δύο σταυρούς

Στις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες εκλέγονται από οκτώ έως και δώδεκα βουλευτές, ο ψηφοφόρος βάζει μέχρι τρεις σταυρούς

Στις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς βουλευτές, ο ψηφοφόρος βάζει μέχρι τέσσερις σταυρούς

Στον ακόλουθο πίνακα βλέπετε των αριθμό των σταυρών που μπορείτε να βάλετε ανά εκλογική περιφέρεια:

232323

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2015