Το ΓΕΝ συνεργάζεται για την ποιότητα νερού

Το ΓΕΝ συνεργάζεται για την ποιότητα νερού

Σήμερα Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κ. Ιωάννης Μπενίσης υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΝ και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Η συνεργασία αφορά στην παροχή εργαστηριακής υποστήριξης εκ μέρους της ΕΥΠΑΠ, σε ό,τι αφορά στην εκτέλεση μικροβιολογικών και χημικών ελέγχων σε δείγματα νερού, που χρησιμοποιείται από μονάδες του ΠΝ, με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.