Πρόσκληση στράτευσης στην Πολεμική Αεροπορία της 2017 Β’ ΕΣΣΟ

Πρόσκληση στράτευσης στην Πολεμική Αεροπορία της 2017 Β’ ΕΣΣΟ

Για κατάταξη στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας καλεί με εγκύκλιος του το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, τους στρατεύσιμους που έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στην Πολεμική Αεροπορία, είναι σωματικής κατηγορίας πρώτης έως και τετάρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες:

α. Τους στρατεύσιμους της κλάσης 2019 (γεννημένοι το έτος 1998), που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων των Νομών: Αττικής (ΣΥ Αττικής), Λάρισας, Τρικάλων,
Μαγνησίας, Καρδίτσας (ΣΥΘεσσαλίας).
β. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων 1994 έως και 2018 (γεννημένοι το 1973 έως και το 1997) από όλους τους Νομούς, που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση
και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2016 έως και 1 Ιανουαρίου 2017.