Ετήσιες κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις - Tι αποφάσισε το Συμβούλιο Αρχηγών

Ετήσιες κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις - Tι αποφάσισε το Συμβούλιο Αρχηγών

Συνεχίζονται οι ετήσιες τακτικές κρίσεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων από το ΣΑΓΕ και το ΑΣΣ.

Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) έκρινε :

Διατηρητέους:

4 ταξιάρχους του κοινού νομικού Σώματος

Εναν ταξίαρχο του κοινού σώματος των Οικονομικών Επιθεωρητών και Προακτέο κατ' εκλογή

1 αρχιπλοίαρχο Οικονομικό

Το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο (ΑΣΣ) έκρινε:

Διατηρητέους

27 υποστρατήγους Όπλων,
5 υποστρατήγους Σωμάτων,
100 ταξιάρχους Όπλων ,
1 ταξίαρχο Όπλων διατηρητέο εκτός οργανικών θέσεων, και
26 ταξιάρχους Σωμάτων,
Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

9 υποστρατήγους Όπλων ,
2 υποστρατήγους Σωμάτων,
8 ταξιάρχους Όπλων
2 ταξιάρχους Σωμάτων,
32 συνταγματάρχες Όπλων και
3 συνταγματάρχες Όπλων εκτος οργανικών θέσεων,
1 συνταγματάρχη Όπλων ελαφρας υπηρεσίας
8 συνταγματάρχες Σωμάτων και
2 συνταγματάρχες Σωμάτων ελαφράς υπηρεσίας.