Υπουργική απόφαση για 6,5 ευρώ!

Υπουργική απόφαση για 6,5 ευρώ!
Αυτό θα πει διαφάνεια και εντιμότητα κυβερνητικού στελέχους...

Αυτό θα πει διαφάνεια και εντιμότητα κυβερνητικού στελέχους! Για 6,5 ευρώ το γραφείο Πάγκαλου στο κτίριο της Βουλής έβγαλε απόφαση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με της εξής βαρύγδουπη ανακοίνωση:

«Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους έξι και πενήντα ενός λεπτών (6,51 ευρώ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Πολιτικού Γραφείου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Ειδικός φορέας 23-600 Κ.Α.Ε 1111 οικ. Έτος 2011 για προμήθεια γραφικής ύλης (χαρτί Α4).
Προσέξτε τι δουλειές έγιναν και πόσοι άνθρωποι απασχολήθηκαν για τα 6,5 ευρώ που χρειάστηκαν για το χαρτί του κ. Πάγκαλου.

Ένας υπάλληλος από την γενική γραμματεία της κυβέρνησης κατέγραψε την απόφαση μελετώντας τα διατάγματα και τους νόμους που την επιτρέπουν, στη συνέχεια ασχολήθηκε η υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου για να εγκρίνει την απόφαση του υπουργού, εν συνεχεία άλλος υπάλληλος καταχώρησε στο βιβλίο εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της υπηρεσίας δημοσιονομικού ελέγχου, τη βεβαίωση ότι είναι νόμιμη η απόφαση, εν συνεχεία η προϊσταμένη γραφείου Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης κ. Αργυρώ Αλεβιζοπούλου μελέτησε την απόφαση και την έλεγξε βάσει των νόμων που υπάρχουν για να την υπογράψει. Και μετά ένας άλλος υπάλληλος την ανάρτησε στο διαδίκτυο.

Αυτά συμβαίνουν όταν ο φόβος…. φυλάει τα έρμα .