Αλβανός συγγραφέας: Οι Μακεδόνες ήταν ...Αλβανοί !

Αλβανός συγγραφέας: Οι Μακεδόνες ήταν ...Αλβανοί !

Νέα πρόκληση του αλβανικού τύπου, που αναφέρεται σε βιβλίο του Arben Llalla που συνοδεύεται από έναν πρόλογο του συγγραφέα και εξηγεί την παρουσία των Αλβανών σε σημερινές περιοχές της Ελλάδας .

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο ο συγγραφέας εξετάζει την ιστορία των Αλβανών στα πελασγικά χρόνια. Εντύπωση προξενεί ότι ο συγγραφέας επισημαίνει ότι η φυλή των αρχαίων Μακεδόνων είχε ρίζα Ιλλυρική και η γλώσσα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν η αλβανική.

Ο συγγραφέας ασχολείται με την αρχαιότητα σε ξεχωριστό κεφάλαιο και ρίχνει ιδιαίτερο φως στην Ιλλυριο-Αλβανική καταγωγή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ στο δεύτερο μέρος παρέχει στοιχεία από διάφορες πηγές.

Αναφέρονται πηγές ελληνικές, τουρκικές, σλαβικές, ερευνητών της Ευρώπης σχετικά με την παρουσία των Αλβανών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ιδίως την παρουσία τους στην τουρκική ευρωπαϊκή αυτοκρατορία.

Στο έκτο κεφάλαιο παρέχονται στοιχεία για Αλβανούς στους νομούς Θεσσαλονίκης, Έδεσσας, Βέροιας, Γρεβενών και σημειώνει ο συγγραφέας τη σημαντική παρουσία των Αλβανών σε αυτές.

Στο έβδομο κεφάλαιο αναφέρεται σε αλβανικά χωριά στους νομούς Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης. Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται σε Αλβανούς σε χωριά της Καβάλας, της Δράμας, των Σερρών και του Κιλκίς. Αυτοί οι Αλβανοί σύμφωνα με το συγγραφέα, είναι Αλβανοί Ορθόδοξοι που ήρθαν λόγω της ανταλλαγής των πληθυσμών ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης

Σκόπια: Το VMRO-DPMNE επανεμφάνισε τον Ήλιο της Βεργίνας