«Πατάει γκάζι» η ενσωμάτωση οδηγιών της ΕΕ

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό...

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο.

Όπως ανακοινώθηκε, μέσα σε 14 μήνες το Υπουργείο έχει ενσωματώσει 12 Οδηγίες, ενώ προώθησε τη διευθέτηση οκτώ παραβάσεων Οδηγιών. Ειδικότερα, ενσωματώθηκαν οι οδηγίες για:

-Τον τύπο οχημάτων με κινητήρα και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησής τους.

-Την κοινοτική άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.

-Τα στοιχεία και χαρακτηριστικά των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων.

-Τα κριτήρια για τη διενέργεια επιθεωρήσεων διαδρόμου σε αεροσκάφη τρίτων χωρών, που χρησιμοποιούν κοινοτικούς αερολιμένες.

-Τις ζώνες συχνοτήτων, που θα διατεθούν για τη συντονισμένη εισαγωγή των πανευρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών δημοσίων επίγειων κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα.

-Τους κοινούς δείκτες ασφάλειας και τις κοινές μεθόδους υπολογισμού του κόστους ατυχήματος.

-Τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

-Την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων.

-Τις άδειες οδήγησης.

-Τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος.

Ακόμη διευθετήθηκαν παραβάσεις, που αφορούν:

-Τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό.

-Την Οργάνωση των Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών στην Ελλάδα.

-Την εφαρμογή των οδηγιών της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους.

-Τις Ταχυδρομικές υπηρεσίες (courier).

-Την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων.

-Τους μηχανοδηγούς στο σιδηρόδρομο.

-Τη λειτουργία των ΚΤΕΛ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, από όλα αυτά, συμπεραίνεται η σημαντική πρόοδος, που επιδεικνύει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην ενσωμάτωση Οδηγιών και διευθέτηση παραβάσεων σχετικών με το κοινοτικό δίκαιο.