Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απόκτηση όπλων

Κατατέθηκε στη Βουλή, το σχέδιο νόμου με το οποίο τροποποιείται ευρωπαϊκή οδηγία (91/477/ΕΟΚ) για τον έλεγχο της απόκτησης...

Κατατέθηκε στη Βουλή, το σχέδιο νόμου με το οποίο τροποποιείται ευρωπαϊκή οδηγία (91/477/ΕΟΚ) για τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων.

Στόχος των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου είναι η καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, των εξαρτημάτων τους, των μερών τους και των πυρομαχικών τους και ο πληρέστερος έλεγχος των όπλων και των πυρομαχικών τους από τον κατασκευαστή μέχρι τον αγοραστή.

Άλλες διατάξεις του σχεδίου νόμου, μεταξύ άλλων στοχεύουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της πρόσκρουσης πτηνών σε αεροσκάφη κατά τη φάση των απογειώσεων και των προσγειώσεων. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, ως όπλα χαρακτηρίζονται πλέον τα όπλα κρότου - αερίων και τα όπλα αφέσεως αγώνων.