"Σήμερα Ερχομαι - Αυριο Πεθαίνω" ή αλλιώς ΣΕΑΠ!

"Σήμερα Ερχομαι - Αυριο Πεθαίνω"  ή αλλιώς ΣΕΑΠ!
Εδώ και δεκαετίες, αρκετοί νεοσύλλεκτοι και ιδίως όσοι ήταν υποψήφιοι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί στο Πεζικό, είχαν ένα φόβητρο...
Εδώ και δεκαετίες, αρκετοί νεοσύλλεκτοι και ιδίως όσοι ήταν υποψήφιοι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί στο Πεζικό, είχαν ένα φόβητρο: Να μην πάνε για εκπαίδευση στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (ΣΕΑΠ), στο Ηράκλειο, λόγω της πολύ σκληρής και απαιτητικής εκπαίδευσης. Γι’ αυτό και τα αρχικά ΣΕΑΠ σήμαιναν για αυτούς… "Σήμερα Έρχομαι - Αύριο Πεθαίνω"! Σήμερα στο πλαίσιο της ποιοτικής εκπαίδευσης των Δόκιμων Έφεδρων Αξιωματικών (ΔΕΑ), το ΓΕΣ εξέτασε τη δυνατότητα αναβάθμισης συνολικά της παρεχόμενης εκπαίδευσή όλων των Δοκίμων στις Σχολές Εφέδρων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς. Καθώς η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (ΣΕΑΠ) του Ηρακλείου είναι, όπως λένε, η πλέον εξειδικευμένη Σχολή παροχής τέτοιου είδους εκπαίδευσης, αποφασίσθηκε η πιλοτική εφαρμογή της διεξαγωγής μέρους της εκπαίδευσης των Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών (ΥΕΑ) όλων των Σωμάτων του Στρατού Ξηράς και όχι μόνο του Πεζικού και των Ειδικών Δυνάμεων στην Σχολή του Ηρακλείου, προκειμένου να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα για την ποιοτική αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσής τους. Οπότε το... «Σήμερα Έρχομαι - Αύριο Πεθαίνω» αναμένεται να γίνει ακόμα πιο διάσημο!