Τα "ιπτάμενα" ραντάρ στο συνεργείο...

Τα "ιπτάμενα" ραντάρ στο συνεργείο...
Σύμβαση για την εργοστασιακή συντήρηση των κινητήρων όλου του στόλου των...
Σύμβαση για την εργοστασιακή συντήρηση των κινητήρων όλου του στόλου των ''ιπτάμενων Radar'' του ΝΑΤΟ ( AWACS) υπέγραψε η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία με το ΝΑΤΟ (NAMSA/IAMCO)  διευρύνοντας  την υπάρχουσα  πολυετή συνεργασία της με τον μεγάλο αυτό συμμαχικό Οργανισμό. Η νέα σύμβαση έχει 10ετή διάρκεια με σημαντικά οφέλη για την ΕΑΒ, όπως έσοδα, εξασφάλιση φόρτου έργου και διασφάλιση έτσι μακροχρόνιας απασχόλησης θέσεων εργασίας του προσωπικού της κρατικής εταιρίας που εδρεύει στην Τανάγρα. Η IAMCO (International Aerospace Management Company) ιδρύθηκε το 1991 ως κύριος εταίρος του ΝΑΤΟ. Μία από τις πολλαπλές της δραστηριότητές της είναι και η διαχείριση εργοστασιακής συντήρησης και η κατανομή φόρτου στις βιομηχανίες χωρών-μελών του ΝΑΤΟ.