Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές αύριο

Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές αύριο
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο...
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο, Κυριακή 10 Ιουλίου, (κατηγορία κινδύνου 4), για την Περιφέρεια Αττικής και την Ν. Εύβοια. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τους οργανισμούς περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα...