Καμπάνια υποστήριξης των "Γιατρών Χωρίς Σύνορα"

Καμπάνια υποστήριξης των "Γιατρών Χωρίς Σύνορα"
Καμπάνια που θα αφορά την επικοινωνία του προγράμματος πάγιας υποστήριξης...
Καμπάνια που θα αφορά την επικοινωνία του προγράμματος πάγιας υποστήριξης της  οργάνωσης "Γιατροί Χωρίς Σύνορα", ανατέθηκε σε διαφημιστική εταιρία με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής του κόσμου στο ανθρωπιστικό έργο της οργάνωσης. Πρόκειται για μια συνεργασία για υπηρεσίες ολικής επικοινωνίας που αναμένεται να ξεκινήσει σχετικά σύντομα.