ΦΠΑ με δόσεις...

ΦΠΑ με δόσεις...
Σε τρεις δόσεις θα μπορεί να γίνεται πλέον η καταβολή του ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις...
Σε τρεις δόσεις θα μπορεί να γίνεται πλέον η καταβολή του ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα  διευκρινίζεται ότι ο ΦΠΑ που αφορά περιοδικές δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται μετά την 1 Ιουλίου 2011, μπορεί να καταβάλλεται μέχρι και σε τρεις δόσεις, η κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 300 ευρώ. Το θέμα είναι ότι και αυτά τα 300 ευρώ δύσκολα τα βρίσκεις πια μαζεμένα σε μια τσέπη.