Διευθυντές στην… πλαστογραφία!

Διευθυντές στην… πλαστογραφία!
Μόνο παραδείγματα προς μίμηση από τους μαθητές τους δεν πρέπει να θεωρούνται αρκετοί από τους υποψηφίους διευθυντές σχολείων της χώρας, καθώς...
Μόνο παραδείγματα προς μίμηση από τους μαθητές τους δεν πρέπει να θεωρούνται αρκετοί από τους υποψηφίους διευθυντές σχολείων της χώρας, καθώς ένας τυπικός έλεγχος στα δικαιολογητικά των υποψηφίων ανέδειξε μεγάλο αριθμό παραποιημένων στοιχείων. Το εντυπωσιακότερο, ωστόσο, όλων, ήταν η βεβαίωση που προσκόμισε υποψήφιος, σύμφωνα με την οποία ήταν διευθυντής, κατά το παρελθόν, σε σχολείο που ιδρύθηκε ένα χρόνο μετά την ημερομηνία της βεβαίωσης του! Αυτά είδε η ηγεσία του υπουργείου και τους έστειλε όλους στον Εισαγγελέα…