Δακτύλιος... τέλος!

Δακτύλιος... τέλος!
Ελεύθερη είναι από σήμερα η κίνηση όλων των αυτοκινήτων στον...
Ελεύθερη είναι από σήμερα η κίνηση όλων των αυτοκινήτων στο δακτύλιο, καθώς η Παρασκευή ήταν η τελευταία ημέρα ισχύος του μέτρου της εκ περιτροπής κυκλοφορίας των οχημάτων (μονά-ζυγά) για την περίοδο 2010-2011. Όλα τα αυτοκίνητα, λοιπόν, μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας, έως ότου εκδοθεί Υπουργική Απόφαση που θα ρυθμίζει τα επόμενα περιοριστικά μέτρα.