Οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό

Οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό
Η οικονομική μετανάστευση ανθεί στη χώρα μας και πλέον οι προβλέψεις είναι απογοητευτικές...
Η οικονομική μετανάστευση ανθεί στη χώρα μας και πλέον οι προβλέψεις είναι απογοητευτικές. Σε μια περίοδο που στην Ελλάδα τίποτα δε φαίνεται να βελτιώνεται, το πρώτο μόλις πεντάμηνο του 2011 συμπλήρωσαν το ευρωπαϊκό βιογραφικό 35.349 νέοι άνθρωποι, ενώ ολόκληρο το 2009 ήταν 32.267, δείγμα πως μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει καταρριφθεί κάθε ρεκόρ. Συνεπώς, αν δε βρεθεί άμεσα λύση στην οικονομική κατάσταση της χώρας, κινδυνεύει η Ελλάδα να μείνει χωρίς τα καλύτερα μυαλά της τα επόμενα χρόνια.