"Αναγκαστική"... εθελούσια έξοδος!

"Αναγκαστική"... εθελούσια έξοδος!
Πρόταση της διοίκησης του ΟΤΕ για εφαρμογή προγράμματος εθελούσιας εξόδου φαίνεται ότι είναι πιθανόν να πέσει σήμερα στο τραπέζι...
Πρόταση της διοίκησης του ΟΤΕ για εφαρμογή προγράμματος εθελούσιας εξόδου φαίνεται ότι είναι πιθανόν να πέσει σήμερα στο τραπέζι στο πλαίσιο συζήτησης με τους εκπροσώπους  των εργαζομένων στον Οργανισμό. Αντικείμενο της συζήτησης είναι η  υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η διοίκηση επιθυμεί τη μείωση του μισθολογικού κόστους του ΟΤΕ κατά περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας και εκτιμά ότι ένας από τους τρόπους που μπορεί να γίνει αυτό είναι και η μείωση του προσωπικού, αφού και από μελέτες που έχουν γίνει προκύπτει ότι η αποχώρηση 2.000-2.500 εργαζομένων δε θα δημιουργήσει πρόβλημα λειτουργίας στην εταιρεία! Διαφορετική άποψη έχουν, ωστόσο, οι εργαζόμενοι που βλέπουν τα πράγματα και από άλλες πλευρές...