7000 μεταθέσεις αναζητούν προορισμό

7000 μεταθέσεις αναζητούν προορισμό
Η αναδιάρθρωση 29 φορέων του δημοσίου, στους οποίους εργάζονται...
Η αναδιάρθρωση 29 φορέων του δημοσίου, στους οποίους εργάζονται 7.000 εργαζόμενοι, που θα συγχωνευθούν ή θα καταργηθούν, συζητήθηκε εχθές στο υπουργικό συμβούλιο. Όπως τονίστηκε αργότερα, δεν τέθηκε θέμα απολύσεων, αλλά το ερώτημα παραμένει, που θα μεταφερθούν 7.000 υπάλληλοι στον ήδη υπερτροφικό δημόσιο τομέα. Εκτός και αν χρησιμοποιηθεί η εργασιακή εφεδρεία και το πρόβλημα μετατεθεί στον επόμενο... χρόνο. Άλλωστε, ποιος πολιτικός είναι σίγουρος ότι θα βρίσκεται στην καρέκλα του ένα χρόνο μετά, προκειμένου να κληθεί να υπογράψει εκείνος την οδυνηρή απόλυση στους εργαζομένους...