ΕΚΤΑΚΤΟ: Παραδόθηκε κατηγορούμενος για συμμετοχή στον Επαναστατικό Αγώνα

Παραδόθηκε κατηγορούμενος για συμμετοχή στον Επαναστατικό Αγώνα...
Παραδόθηκε κατηγορούμενος για συμμετοχή στον Επαναστατικό Αγώνα... Σε λίγο περισσότερα...